natureplus

Internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen – natureplus e.V.)

natureplus is de internationale vereniging voor toekomstgericht bouwen en wonen, met ongeveer 100 leden in verscheidene Europese landen. Het doel van de organisatie is om duurzame ontwikkeling in de bouwsector te bevorderen.

Natureplus verenigt de marktervaring van de handel, de technische competentie van de vakmensen en de industrie, de wetenschappelijke kwalificaties van de testinstituten en het engagement van de milieu- en verbruikersorganisaties en van de vakbonden. De structuur van de organisatie zorgt voor een brede basis voor de aanvaarding van het label en van de beslissingen die de verenigingen neemt: vertegenwoordigers van alle bovengenoemde instellingen zetelen immers in de raad van bestuur en in de algemene vergadering van natureplus, en dat op een paritaire en democratische manier.

Voor de organisatie natureplus is het eigen natureplus-label belangrijkste instrument voor duurzame ontwikkeling in de bouwsector. Het grote draagvlak van de vereniging en onze alomvattende interdisciplinaire benadering van de criteria voor bouwmaterialen, verzekeren een grote geloofwaardigheid voor het label.

 

Het natureplus-kwaliteitslabel

Natureplus is het internationale kwaliteitslabel voor duurzame bouwmaterialen, die getest zijn op vlak van milieu-impacts, gezondheidseffecten en functionaliteit. Onze bedoeling is om iedereen via het label een goede richtingwijzer te geven bij de keuze van duurzame bouwmaterialen, zonder schadelijke gezondheidseffecten en met een geminimaliseerde milieu-impact. In de eerste plaats bouwers en verbouwers, maar ook architecten, vakmensen, bouwfirma’s en allen die in het bouwbedrijf actief zijn.

Het natureplus-label staat garant voor gezonde bouwmaterialen die uit een milieuverantwoorde en energie-efficiënte productie komen, met aandacht voor de uitputting van grondstoffen, en die ook doelmatig zijn. De bouwmaterialen die we labelen bestaan overwegend uit nagroeibare (‘bio-based’) grondstoffen en uit minerale grondstoffen die gewonnen worden met respect voor de natuur. Veeleisende onafhankelijke testen en berekeningen en de strengste grenswaarden in Europa voor wat betreft ongezonde stoffen, garanderen dat er geen bezwaren kunnen zijn tegen de gelabelde materialen.

De criteria en de certificering worden, in opdracht van natureplus, uitgewerkt door onafhankelijke experts uit testinstituten, met inbreng vanuit milieu- en consumentenorganisaties en de bouwsector zelf. Door het samenbrengen van de voornaamste onafhankelijke milieulabels in Europa, maakten we van natureplus een duidelijke favoriet onder de toekomstgerichte, duurzame-productbeoordelingen in de bouw- en woonsector.

natureplus als marketinginstrument

Met strategisch geplande projecten en marketingactiviteiten zorgt de vereniging voor een beslissende bijdrage tot de ontpopping van milieuverantwoorde, gezonde en geschikte materialen: vanuit hun vroegere nichemarkt naar een bredere marktintroductie.